Stimulent educațional sub formă de tichete sociale, la Turda

Autor: mihaela.ursan din 3 martie 2016, Vizualizari: 319

Primăria Municipiului Turda, prin intermediul Serviciului Public de Asistență Socială Turda, a instituit stimulentul educațional sub formă de tichete sociale.
Acesta a fost instituit în conformitate cu Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a H.G. nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 248/2015.

Stimulentul se acordă și copiilor din familii defavorizate, cetățeni români, fără domiciliu sau reședință și/sau fără locuință, numai pe perioada în care se află în evidența serviciilor publice de asistență socială de la nivelul unității administrativ-teritoriale.

Beneficiază de stimulent și copiii din familii defavorizate care nu au cetățenie română, dacă se află în una dintre următoarele situații:

a) sunt cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European, ai Confederației Elvețiene sau străini, pe perioada în care au domiciliul ori, după caz, reședința în România, în condițiile legislației române;

b) sunt cetățeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condițiile legii, o formă de protecție;

c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reședința în România, în condițiile legii.

Actele necesare pentru acordarea tichetelor sunt următoarele:

- Cererea și declarația pe propria răspundere, întocmite de reprezentantul legal al copilului;

- Livretul de familie (în original și copie).

În cazul în care nu este eliberat livretul de familie sau situația familiei nu este evidențiată în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintă, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, următoarele documente:

1. a) certificatele de naștere ale copiilor aflați în întreținerea familiilor defavorizate;

2. b) certificatul de căsătorie;

3. c) hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, potrivit legii;

4. d) hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției, potrivit legii;

5. e)dispoziția conducătorului direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau hotărârea comisiei pentru protecția copilului ori a instanței de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii;

6. f) hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este declarat/declarată dispărut/dispărută;

7. g)hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;

8. h) după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei.

- acte doveditoare privind veniturile familiei (adeverință de venit, cupon pensie etc.) aferente lunii anterioare depunerii cererii;

- dovada înscrierii copilului la grădiniță.

Tichetele au valoarea nominală de 50 de lei și se acordă lunar pe perioada participării copiilor la activitățile organizate în cadrul unităților de învățământ preșcolar, în perioada septembrie - iunie.

Formularele de cerere și declarație pe proprie răspundere se ridică de la sediul Serviciului de Asistenta Sociala Turda, str. Dacia nr. 1 , jud. Cluj, începând cu data de 01.03.2016. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0264-317.137.


Categoria: Social

Ati intrat ca userul nelogat. Va rugam sa intrat in cont-ul d-voastra.
Va recomandam sa va inregistrati daca nu aveti cont.

Adaugati un comentariu

Nume:*
E-Mail:
Comentatiu:
Semi-evidentiat Text inclinat ÚÂÍÒÚ Text subliniat ÚÂÍÒÚ Text sters | Alinierea pe stanga Pe centru Ë†Ă‚ĂŒĂšïŁżĂ› Alinierea pe dreapta | Inserarea emoticonitelor Select color | Textul ascuns Inserarea citatului Transformarea textului dat din transliterare in chirilica Insert spoiler
Introduceti cele 2 cuvinte din imagine: *


Reclama

Reclama