Stimulent educaţional sub formă de tichete sociale, la Turda

Autor: mihaela.ursan din 3 martie 2016, Vizualizari: 623

Primăria Municipiului Turda, prin intermediul Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, a instituit stimulentul educaţional sub formă de tichete sociale.
Acesta a fost instituit în conformitate cu Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a H.G. nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 248/2015.

Stimulentul se acordă şi copiilor din familii defavorizate, cetăţeni români, fără domiciliu sau reşedinţă şi/sau fără locuinţă, numai pe perioada în care se află în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale.

Beneficiază de stimulent şi copiii din familii defavorizate care nu au cetăţenie română, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

a) sunt cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene sau străini, pe perioada în care au domiciliul ori, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române;

b) sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora li s-a acordat, în condiţiile legii, o formă de protecţie;

c) sunt apatrizi care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.

Actele necesare pentru acordarea tichetelor sunt următoarele:

- Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, întocmite de reprezentantul legal al copilului;

- Livretul de familie (în original şi copie).

În cazul în care nu este eliberat livretul de familie sau situaţia familiei nu este evidenţiată în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintă, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, următoarele documente:

1. a) certificatele de naştere ale copiilor aflaţi în întreţinerea familiilor defavorizate;

2. b) certificatul de căsătorie;

3. c) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;

4. d) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;

5. e)dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;

6. f) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;

7. g)hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;

8. h) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

- acte doveditoare privind veniturile familiei (adeverinţă de venit, cupon pensie etc.) aferente lunii anterioare depunerii cererii;

- dovada înscrierii copilului la grădiniţă.

Tichetele au valoarea nominală de 50 de lei şi se acordă lunar pe perioada participării copiilor la activităţile organizate în cadrul unităţilor de învăţământ preşcolar, în perioada septembrie - iunie.

Formularele de cerere şi declaraţie pe proprie răspundere se ridică de la sediul Serviciului de Asistenta Sociala Turda, str. Dacia nr. 1 , jud. Cluj, începând cu data de 01.03.2016. Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0264-317.137.
dle templates freefilm online


Categoria: Social

Ati intrat ca userul nelogat. Va rugam sa intrat in cont-ul d-voastra.
Va recomandam sa va inregistrati daca nu aveti cont.


Reclama

Reclama