Studenţii circula gratis cu trenul, elevii cu reducere de 50%

Autor: bianca.padurean din 2 februarie 2017, Vizualizari: 1 649

Studenţii circula gratis cu trenul, elevii cu reducere de 50%Din 1 februarie 2017, studenţii români şi străini înmatriculaţi la o formă de învăţământ cu frecvenţă – licenţă, master, doctorat - în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România beneficiază de gratuitate  la transportul feroviar intern.


Călătoria gratuită este valabilă la toate categoriile de trenuri (Regio şi InterRegio), clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic, indiferent de distanţă sau rută, iar abonamentele lunare gratuite cu număr nelimitat de călătorii se vor elibera pe distanţe de până la 300 km. Abonamentele pot fi procurate numai de la casele de bilete dotate cu sistem electronic de emitere.  

Biletele gratuite pentru studenţi pot fi procurate de la casele de bilete  sau de la personalul de tren în baza legitimaţiei de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată pentru anul universitar 2016/2017 sau a adeverinţei eliberate de instituţia de învăţământ superior la care sunt înmatriculaţi şi a actului de identitate (carte de identitate sau paşaport). Aceste documente sunt necesare şi la verificarea călătoriei în tren.

 

Dacă la verificarea biletelor în tren studenţii nu vor prezenta documentele menţionate mai sus sau vor prezenta legitimaţii de student pentru reducere/gratuitate la transport nevizate pentru anul universitar în curs sau alte documente eliberate de instituţiile de învăţământ superior, aceştia vor fi consideraţi ca fiind fără legitimaţii de călătorie valabile şi vor fi sancţionaţi conform reglementărilor proprii ale CFR Călători şi a legislaţiei în vigoare. Aceeaşi situaţie se aplică şi acelor călători care vor fi gasiţi în posesia unor legitimaţii de student pentru reducere/gratuitate  la transport care nu le aparţin.

--

De asemenea, elevii din învăţământul obligatoriu, profesional – inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri (Regio şi InterRegio), clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic.

În plus, elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă beneficiază de gratuitate pentru transportul intern feroviar, pe tot parcursul anului calendaristic. Pentru aceştia se vor elibera gratuit legitimaţii de călătorie la toate categoriile de tren, clasa a II-a, precum şi abonamente lunare gratuite la toate categoriile de tren, cu număr nelimitat de călătorii pe distanţe până la 300 km, clasa a II-a.

 

Eliberarea biletelor/abonamentelor lunare pentru elevi, cu tarife reduse cu 50% precum şi a biletelor/ abonamentelor lunare pentru elevi gratuite se va face în baza carnetului de elev care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, respectiv în baza adeverinţei doveditoare pentru elevii claselor pregătitoare şi a certificatului de naştere în copie. În cazul celor care beneficiează de gratuitate se va menţiona pe carnet atestarea dreptului de acordare a gratuităţii.

În situaţia renunţării la călătorie, elevii şi studenţii au obligaţia să solicite aplicarea vizei de neutilizare pe biletele cu reducere/ gratuitate conform reglementarilor CFR Călători, altfel călătoria este considerată ca fiind efectuată.

Până la încheierea protocolului cu Ministerul Educaţiei Naţionale privind  accesul la Registrul Matricol Unic, procurarea biletelor/ abonamentelor pentru elevi/ studenţi se va putea efectua doar de la casele de bilete din staţiile şi agenţiile de voiaj CFR, cât şi de la personalul de tren.

dle templates freefilm online


Categoria: Social

Ati intrat ca userul nelogat. Va rugam sa intrat in cont-ul d-voastra.
Va recomandam sa va inregistrati daca nu aveti cont.


Reclama

Reclama